Девид Боуи в Москва. 1996

8 януари 1947 года родился «хамелеоном рок-музыки» - Дэвид Боуи. В рамките на мировото тура през 1996 г. Дедевид трябваше да започне с пристигането си в Петербург, но по не зависящ от него съществуването, което може да се отмени. Боуи прилетел от Токио направо в Москву, и концерт в КДС стал е ли не худшим в своята музикална карта. Известно, че след него Давид Боуи пообещал, какво по-никогда не приеме да се представи в Россию.