Единични молекули като електрически проводници

Основните знания носят много възможни приложения

Изключително проводимата молекула позволява протичането на ток от метален контакт към метален контакт © Heimel / TU Graz
чете на глас

Малка и ефективна: Използването на молекули като елементи, носещи ток в електронни вериги, има голям потенциал. Едно от предизвикателствата досега: токовата проводимост през молекулите започва само след определено прагово напрежение. Международен изследователски екип вече постигна пробив: с нечетен брой електрони молекулите, които са в контакт с метални електроди, са изключително проводими дори в обхвата на ниско напрежение.

Това основно знание носи много приложения: По-ефективни микрочипове и устройства с значително увеличена плътност на съхранение, съобщават учените в списание "Nano Letters".

Наближава миниатюризацията на електронните компоненти

Електрон вместо два: Ако броят на електроните, който е носителят на електрическия заряд, е нечетен в молекула, молекулата се превръща в проводник с ниско съпротивление дори при ниско напрежение. Това, което звучи просто в описанието, е фундаментално откритие в областта на нанотехнологиите: по този начин металните елементи в молекулните електронни схеми могат да бъдат заменени от единични молекули.

„Това ни довежда решаваща стъпка към крайната миниатюризация на електронните компоненти“, обяснява Егберт Зоджер от Института по физика на твърдото тяло в Техническия университет в Грац (TU).

Молекули вместо метал

Движещата сила на това основно изследване е визията на вериги, които се състоят само от няколко молекули. „Ако молекулярните градивни блокове изцяло поемат ролята на различните елементи на дадена верига, се отваря множество от възможни приложения, пълният потенциал на които ще бъде разкрит само с течение на времето; В работата си показваме пътя към реализацията на електрически високопроводими елементи “, обяснява Зожер значението на реализацията. показ

Много приложения

Според изследователите се предлагат конкретни перспективи, например в областта на молекулярната електроника, сензорната технология или разработването на биосъвместими интерфейси между неорганични и органични материали: последното означава контакт с биологични системи, като човешки клетки, които са биосъвместими с електронните молекули чрез проводящите молекули Схемите могат да бъдат свързани.

(idw - Технически университет в Грац, 09.07.2009 - DLO)