Мода и нейлон, 1949г

28 февруари 1935 года главният химик американска компания DuPont Уоллес Карозерс впервые синтезировал нейлон. По една от версий, слов найлон беше сложен от заглавието на град Ню Йорк и Лондон. А вот нейлон на модела 1949 година: