Протести английски рабочих, 1911г

На архивни кадрах запечатани протестни акции на работа в Ливърпуле и Лондон през 1911—1912 г.