Западный Берлин, 1948 год

През ноември 1948 г. САЩ, Англия и Франция провели в западните зони акупации на Германия, денежную реформа: в итоге национална валута там е нова нова германска марка. Тогда советско правителство, разгърнато разпространение и без това слабо немецко икономика, изпратено на отговорното меру и ввело в оборотния си вид марки, които са поздравили, че се наричат ​​маркой ГДР. Местом, където противоречивата запада и СССР бяха видими най-доброто, стал Берлин - градът блокира всичките сторони советски войски, но той частично намира в западна зона окупации.